ArtikelenArrow image
Module 101: Probleemoplossende vaardigheden om te domineren

Module 101: Probleemoplossende vaardigheden om te domineren

Geschreven door:
CHARLOTTE EGGENS
Datum aangemaakt
February 23, 2024
Laatst bijgewerkt:
April 7, 2024
|
5 min. leestijd
Inhoudsopgave
Klaar om je mensen bij te scholen en
uw bedrijf vandaag transformeren?

We bieden een schaalbare oplossing voor de opleiding van werknemers. Hiermee kunt u uw mensen voortdurend bijscholen en hun capaciteiten uitbreiden.

Een vergadering plannen
Belangrijkste afhaalrestaurants

• Problem-solving skills are highly valued by employers in any industry.

• These skills involve defining a problem, identifying solutions, and implementing them.

• Effective problem-solving is crucial for leadership and entrepreneurial success.

• People often struggle with recognizing and solving problems, but following structured steps and frameworks can improve their skills.

Probleemoplossende vaardigheden zijn universeel en zeer gewild bij werkgevers. Het is toepasbaar in elke functie en elke branche. Als professional in het huidige personeelsbestand doen zich vaak complexe problemen voor. Goede probleemoplossende vaardigheden tonen de expertise van een medewerker aan en blijken van grote waarde te zijn voor elk team. Niet alle werknemers zijn echter zo goede probleemoplossers als ze denken. Wat kunnen we doen?

Wat zijn probleemoplossende vaardigheden?

Probleemoplossende vaardigheden hebben rechtstreeks betrekking op het vermogen om een probleem te definiëren; de oorzaak van het probleem vast te stellen; een selectie van alternatieven als oplossing te identificeren, te prioriteren en te selecteren; en de oplossing te implementeren. Kortom, goede probleemoplossers gebruiken logica en creativiteit om eerst in een bepaalde situatie (S) de uitdagingen of complicaties te definiëren (C). Vervolgens definiëren ze de vragen (Q) die moeten worden beantwoord om tot passende (innovatieve) antwoorden te komen (A).

Waarom zijn probleemoplossende vaardigheden belangrijk?

Effectieve probleemoplossende vaardigheden zijn een van de meest gewaardeerde eigenschappen die leiden tot goed leiderschap en vormen een fundamenteel onderdeel van ondernemerschap. Het is cruciaal om een sterke vaardigheid te ontwikkelen voor het toepassen van gestructureerde benaderingen om eventuele problemen te ontleden en op te lossen.

Dit is niet alleen nuttig in het beroepsleven, maar het is ook essentieel in het dagelijks leven. Mensen zijn voortdurend bezig met het oplossen van problemen, bewust of onbewust.

Voorbeeld: Het stormt buiten en Sophia moet naar haar werk voor een belangrijke vergadering. Wat gaat ze doen?

 1. Neem een paraplu en loop naar het dichtstbijzijnde busstation en loop het risico nat te worden in haar gloednieuwe bedrijfskleding?
 2. Of naar haar werk rijden, met het risico dat ze vast komt te zitten in een file of de vergadering opnieuw plant en het risico loopt de relatie met een belangrijke stakeholder te schaden?

Gezien de situatie (Sophia moet naar haar werk) en de complicatie (het regent), zijn er verschillende vragen die ze moet stellen (is het erger om te laat aan te komen, of kletsnat? Wat is de verandering van een enorme file? Is er een alternatief?) , om tot haar favoriete antwoord te komen.

Verschillende mensen zullen dit 'probleem' met verschillende oplossingen oplossen, omdat er verschillen zullen zijn in de gewogen voor- en nadelen van deze situaties. Mensen met goed ontwikkelde probleemoplossende vaardigheden zullen echter eindigen met de best kritisch onderzochte en geanalyseerde oplossingen van een scenario — groot of klein.

Moeilijkheden bij het oplossen van problemen

Het eerste obstakel lijkt het besef te zijn van het „probleem” dat moet worden opgelost. Mensen die problemen hebben, hebben de neiging om iemand anders te vermijden, uit te stellen of de schuld te geven, in plaats van een uitdaging rechtstreeks aan te gaan en er een oplossing voor te vinden. Maar hoe sneller een probleem wordt opgelost, hoe sneller men meer toekomstgericht werk gedaan kan krijgen.

Hoe verbeter je probleemoplossende vaardigheden?

Probleemoplossing is een kunst die je in de loop van de tijd moet perfectioneren, en zoals bij elke vaardigheid wordt je beter door te oefenen. Het begrijpen van de verschillende stappen om een probleem op te lossen, zal zeker nuttig zijn voor uw leerproces.

Het volgen van deze 6 stappen zal helpen om deze vaardigheid te begrijpen:

 1. Identificeer het (veronderstelde) probleem/probleem;
 2. Analyseer de omgeving op factoren die van invloed kunnen zijn op of bijdragen aan ongewenste situaties — hoe uitgebreider onderzoek is, hoe beter het vermogen om het echte (onderstrepende) probleem te identificeren;
 3. Maak een lijst van de mogelijke oplossing (en) — genereer alle denkbare opties vanuit verschillende perspectieven (brainstorm met andere partijen indien nodig);
 4. Evalueer de gegenereerde lijst met opties voor de beste oplossing — weeg de voor- en nadelen af
 5. Bepaal en voer het plan uit — zorg ervoor dat de oplossing duidelijk wordt gecommuniceerd met de relevante betrokken partijen om mogelijke negatieve resultaten te beperken.
 6. Evalueer de effectiviteit van de „beste” oplossing — door de beslissing te beoordelen, zullen de gevolgen of resultaten duidelijk worden of het probleem al dan niet is opgelost, en kunnen mogelijke verbeteringen worden bepaald op basis van de ervaring

Oefening baart kunst. Houd deze 6 stappen in gedachten en oefen regelmatig om maximale effectiviteit te garanderen. Er zullen zich problemen blijven voordoen, je kunt ze plannen, maar je kunt ze nooit helemaal vermijden. Daarom is het van essentieel belang om ze op de meest effectieve en efficiënte manier te behandelen.

In meer formele situaties gebruiken mensen doorgaans het SCQA-raamwerk, dat we hierboven al hebben besproken. Daar ga je naar 4 stappen:

 1. Situatie: Met welke situatie wordt u of uw klant geconfronteerd?
 2. Complicatie: Wat is er veranderd of gaat veranderen en in de toekomst voor problemen zorgen?
 3. Vraag: Welke concrete vraag moet worden beantwoord?
 4. Antwoord: Wat stelt u voor dat de klant moet doen om het probleem op te lossen?
SCQA framework

Wil je een expert worden in het oplossen van problemen en het toepassen van het SCQA-raamwerk? Bekijk onze opleidingscatalogus!

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact met ons op, reageer hieronder of stuur een e-mail naar info@lepaya.com.

Klaar om je mensen bij te scholen en je bedrijf te transformeren?

We bieden een schaalbare oplossing voor de opleiding van werknemers. Hiermee kun je je mensen continu bijscholen.

Boek een gesprek
Geen items gevonden.
No items found.
Lepaya Image

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van Power Skills-trainingen die online en offline leren combineert. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 met het perspectief dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste vaardigheid, organisaties productiever maakt. Lepaya heeft duizenden werknemers opgeleid.

Lees meer

Uitgelicht lidwoorden

Alle berichten bekijken