ArtikelenPijl afbeelding
6 Bewezen strategieën om een sterke teamcultuur op te bouwen

6 Bewezen strategieën om een sterke teamcultuur op te bouwen

Geschreven door:
RAVIANNE VAN VLIET
Datum aangemaakt
23 augustus 2023
Laatst bijgewerkt:
25 mei 2023
|
5 min lezen
Inhoudsopgave
Klaar om je mensen bij te scholen en
vandaag nog je bedrijf te transformeren?

Wij bieden een schaalbare trainingsoplossing die meegroeit met je teams. Zo kunnen je mensen continu nieuwe vaardigheden leren en zich blijven ontwikkelen.

Plan een demo
Belangrijkste opmerkingen

- Het opbouwen van een sterke teamcultuur vereist inspanning en inzet van leiders en teamleden om een positieve werkomgeving te creëren.

- Een teamcultuur wordt gedefinieerd door gedeelde doelen, waarden, overtuigingen en normen die van invloed zijn op de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan en samenwerken.

- Strategieën om een winnend team op te bouwen zijn onder andere het bevorderen van open communicatie, het stimuleren van leren en ontwikkeling en het aanmoedigen van teambuildingactiviteiten.

- Prestaties erkennen en vieren, het goede voorbeeld geven en DEI-initiatieven implementeren zijn essentieel voor het opbouwen van een sterke teamcultuur.

- Sterke teamculturen leiden tot een grotere betrokkenheid, motivatie en inzet van teamleden, wat uiteindelijk leidt tot succes voor de organisatie.

Het opbouwen van een sterke teamcultuur is een continu proces dat bewuste inspanning en betrokkenheid vereist van zowel leiders als teamleden. Als resultaat zul je een positieve en inclusieve werkomgeving kunnen creëren die succes stimuleert en je organisatie zal voortstuwen om haar doelen te bereiken. Maar hoe bouw je een winnend team? In dit artikel onthullen we zes bewezen strategieën om je teams te laten werken.

1. Intro: Waarom is teamgeest zo belangrijk?

Niemand vindt het prettig om een eenzame reiziger te zijn in een uitgestrekte woestijn - zeker niet op het werk. We hebben allemaal steun nodig van anderen, of het nu tijdens onze dagelijkse werkzaamheden is of wanneer we voor een uitdagende situatie komen te staan. Die uitdagende situatie kan van alles zijn: het implementeren van kostenbesparende maatregelen, een ingewikkeld maandelijks rapport of het opzetten van een vergaderruimte binnen een strak tijdschema. In die zin maakt het niet echt uit of je de CEO, de junior PR-manager of de conciërge bent: zonder het gevoel bij een team te horen, ervaren mensen een gevoel van uitsluiting dat hun welzijn, productiviteit en algemene werktevredenheid negatief kan beïnvloeden. In het ergste geval kan dit leiden tot een disfunctionele organisatie.

Maar als je je concentreert op het opbouwen van een teamcultuur waar iedereen deel van uitmaakt, waar mensen zich veilig en even gewaardeerd voelen, ongeacht hun functieomschrijving, en collega's bereid zijn elkaar een handje te helpen, dan onthul je ongetwijfeld het geheime recept voor succes in de organisatie. Voordat we in de ingrediënten van dat recept duiken, laten we eerst eens kijken naar wat een teamcultuur definieert.  

sterke teamcultuur

2. Wat is teamcultuur?

Zet een groep individuen voor langere tijd bij elkaar en voor je het weet beginnen er vanzelf patronen te ontstaan. Deze patronen manifesteren zich op verschillende manieren: houding en gedrag, sociale gewoonten, afspraken, werkwijzen en zelfs de manier waarop mensen met elkaar praten. Om dit proces beter te begrijpen, specifiek in organisaties, moeten we de bedrijfsteamcultuur definiëren.

Definitie teamcultuur

De bedrijfsteamcultuur is de levendige hartslag die pulseert binnen een organisatie en die verschillende individuen verenigt onder een gedeeld doel, waarden, overtuigingen, normen en identiteit. Het omvat de collectieve denkwijze, communicatiepatronen, werkethiek en algemene sfeer die heerst onder teamleden. De bedrijfsteamcultuur beïnvloedt hoe werknemers met elkaar omgaan, hun werk benaderen, beslissingen nemen, samenwerken en organisatiedoelen nastreven. Het weerspiegelt vaak de missie, visie en kernprincipes van het bedrijf en bevordert idealiter een gevoel van saamhorigheid en cohesie binnen het team.

Voorbeelden van teamcultuur

Met zo'n grote verscheidenheid aan bedrijfsculturen in de wereld van vandaag, is het niet meer dan logisch dat teamculturen van organisatie tot organisatie verschillen. Een trendy tech startup heeft waarschijnlijk eerder een innovatieve, creatieve en snelle teamgeest dan een traditioneel advocatenkantoor, waar teams waarschijnlijk meer hiërarchisch en gestructureerd werken. Deskundigen zijn het er echter over eens dat er verschillende modellen zijn - hier zijn enkele voorbeelden:

  • Traditionele teamcultuur: dit komt vaak voor in bedrijfsomgevingen die prioriteit geven aan een professioneel imago, trots zijn op hun geschiedenis en zich graag houden aan gevestigde normen. Dit soort culturen vertrouwen meestal op analytische en systematische processen en zijn meestal vrij hiërarchisch. Binnen traditionele culturen zijn er vaak expliciete of impliciete gedragsnormen die de meerderheid leiden.
  • Collaboratieve teamcultuur: in een team met een collaboratieve cultuur werken de leden samen als één front en waarderen ze samenwerking en wederzijdse ondersteuning om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze delen actief ideeën, kennis en middelen, stimuleren open communicatie en een gevoel van kameraadschap. Besluitvorming gebeurt vaak democratisch, met inbreng van verschillende teamleden. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid.
  • Innovatieve teamcultuur: met de nadruk op creativiteit, experimenteren en het nemen van risico's, waardeert een innovatieve teamcultuur het denken buiten de gebaande paden en onconventionele oplossingen voor uitdagingen. Deze cultuur bevordert ook een groeimindset en voortdurend leren, en creëert een omgeving waarin individuen zich gesterkt voelen om nieuwe ideeën te verkennen en voor te stellen. Falen wordt eerder gezien als een kans om te groeien en te leren dan als een tegenslag. In dit soort teams vind je vaak een cultuur van veerkracht en aanpassingsvermogen.
  • Diverse teamcultuur: dit verwijst naar teams die prioriteit geven aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op het verwelkomen en waarderen van alle teamleden, het gelijkwaardig uitdragen van hun ideeën en het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling aan elk teamlid. In een diverse teamcultuur is het doel om een omgeving te creëren waarin elk teamlid zich gesterkt voelt om zijn of haar unieke perspectieven en talenten in te brengen.
  • Transparante teamcultuur: een team met een transparante cultuur bevordert openheid, eerlijkheid en vertrouwen tussen de leden. De communicatie verloopt vrij en informatie wordt openlijk gedeeld, zodat iedereen goed geïnformeerd is. Een transparante cultuur moedigt feedback, opbouwende kritiek en het delen van verschillende perspectieven aan. Deze openheid bevordert een gevoel van psychologische veiligheid, waarbij mensen zich op hun gemak voelen om hun gedachten en zorgen te uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Vertrouwen en verantwoording zijn fundamentele waarden binnen dergelijke teams, die bijdragen aan sterkere relaties en effectieve samenwerking.

Door een cultuur van vertrouwen, transparantie en samenwerking te bevorderen, waarin werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen, kunnen managers de loyaliteit en het behoud van werknemers vergroten. Met name feedback is van cruciaal belang en managers moeten regelmatig bruikbare feedback geven en tegelijkertijd actief feedback vragen over hun eigen prestaties. Investeren in effectief management en leiderschap is de sleutel tot het opbouwen van een loyaal, goed presterend team dat zakelijk succes stimuleert.

Jenny von Podewils, medeoprichter & co-CEO van Leapsome

3. Hoe bouw je een teamcultuur op

Hoe ontsteek je de vonk van teamgeest? Hoe creëer je een winnend team? Het bouwen van een goed presterend team gaat niet van de ene op de andere dag: het vereist een doelbewuste inspanning en een focus op de belangrijkste aspecten van teamdynamiek. Hier volgen enkele strategieën voor het creëren en verbeteren van de teamcultuur, of je nu een team vanaf de grond opbouwt of een bestaand team wilt versterken.

1. Open communicatie bevorderen

Effectieve communicatie is de basis van een sterke teamcultuur. Dus als je wilt weten hoe je een succesvol team opbouwt, moet je het belang van transparante communicatie begrijpen. Moedig je teamleden aan om hun ideeën te delen, geef ze constructieve feedback en wees niet bang om uitdagingen openlijk aan te pakken. Creëer een ondersteunende omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn mening te geven en gemotiveerd is om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Door transparante communicatie te bevorderen, kunnen vertrouwen en sterke relaties worden opgebouwd, wat leidt tot betere teamprestaties en een samenhangende cultuur. Een geweldige manier om dit soort communicatie te vergemakkelijken is het implementeren van projectmanagementsystemen en -platforms zoals Slack, Google Meet of Microsoft Teams, die mensen helpen om met elkaar in contact te komen, informatie te delen en moeiteloos samen te werken - vooral wanneer ze in een virtueel team werken.  

Dit vind je misschien ook leuk: Leiderschap en communicatie in interculturele teams

2. Leren en ontwikkeling bevorderen

Investeer in het leren en de ontwikkeling van je teamleden om de teamcultuur te verbeteren. Bied trainingsprogramma's, workshops en mentorschap aan die hun vaardigheden op het gebied van samenwerking, (eerste) leiderschap en creatief denken ondersteunen. Moedig je werknemers aan om professionele groei na te streven en bied ze de juiste middelen om hun leerproces te vergemakkelijken, zoals een buddy op het werk, AI-technologie of samenwerking met een professionele trainingsaanbieder. Als je laat zien dat je betrokken bent bij de ontwikkeling van je teams en echt hun ware potentieel wilt ontsluiten, creëer je direct een positieve en betrokken teamcultuur.  

3. Stimuleer teambuildingactiviteiten

Een van de beste manieren om de teamcultuur te versterken zijn teambuildingactiviteiten. Organiseer regelmatig teambuildingoefeningen, zowel binnen als buiten het kantoor - of in de virtuele ruimte. Deze activiteiten zullen uw mensen helpen om waardevolle connecties op te bouwen, het wederzijds begrip te verbeteren en een gevoel van eenheid te creëren. Naast leuke en boeiende workshops of spelletjes kun je ook cross-functionele projecten overwegen waarbij verschillende teams of afdelingen moeten samenwerken. Door samen te werken aan gemeenschappelijke doelen, ontwikkelen je teamleden sterkere relaties en een gedeeld gevoel van doelgerichtheid, wat een positieve invloed heeft op de algehele teamcultuur.

Dit vind je misschien ook leuk: 7 beste ideeën voor virtuele teambuildingactiviteiten

4. Prestaties erkennen en vieren

Het erkennen en vieren van team- en individuele prestaties is essentieel om een team op te bouwen dat op rolletjes samenwerkt. Erken en waardeer regelmatig de inspanningen en bijdragen van teamleden. Het vieren van successen, mijlpalen en overwinningen zal bijdragen tot een positieve en ondersteunende teamomgeving waarin mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

5. Het goede voorbeeld geven

Teamgeest sijpelt van boven naar beneden. Met andere woorden: leiders spelen een cruciale rol in het vormgeven van de teamcultuur. Geef het goede voorbeeld en belichaam de waarden en gedragingen die je van je team verwacht: toon integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid in al je handelingen. Wees toegankelijk voor je team, luister actief naar hun zorgen en bied begeleiding en ondersteuning. Geef prioriteit aan diversiteit en inclusie in je leiderschapsaanpak en zorg ervoor dat je besluitvormingsprocessen onbevooroordeeld en inclusief zijn. En: waardeer individuele verschillen. Sommige mensen zijn natuurlijke teamspelers, terwijl anderen coaching nodig hebben om te floreren - dus houd dat in de gaten. Een positieve en gedreven leider die vertrouwen uitstraalt en gemakkelijk benaderbaar is, is noodzakelijk voor een positieve teamcultuur.

6. DEI-initiatieven uitvoeren

Het implementeren van initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) is een bewezen strategie voor het opbouwen van een sterke teamcultuur. Er zijn een aantal onderzoeken die bewijzen dat inclusieve teams in omgevingen met een hoge diversiteit beter presteren dan hun collega's. Dat komt omdat DEI-praktijken een cultuur van empathie en begrip cultiveren. Dat komt omdat DEI-praktijken een cultuur van empathie en begrip cultiveren. En als teamleden zich gewaardeerd en opgenomen voelen, zijn ze eerder betrokken, gemotiveerd en toegewijd aan de doelen van uw organisatie. Een ander interessant feit is dat diverse teams beter zijn in het nemen van beslissingen: ze staan meer open voor dialoog en het delen van verschillende standpunten, wat leidt tot rijkere discussies en verbeterde besluitvormingsprocessen.

Lepaya is Europa's toonaangevende aanbieder van L&D-technologie en Power Skill-trainingen met de visie om het potentieel van mensen te verbinden met zakelijke impact. Wij zijn ontworpen om leerinhoud, methodologie en technologie in één platform aan te bieden als onderdeel van de flow van uw cursist.

VERTEL ME MEER

Klaar om uw mensen te Upskillen & uw bedrijf te Transformeren?

Wij bieden een schaalbare trainingsoplossing voor werknemers. Hiermee kunt u uw mensen voortdurend bijscholen.

Boek een gesprek
Geen items gevonden.