Inhoudsopgave
Klaar om je mensen bij te scholen en
vandaag nog je bedrijf te transformeren?

Wij bieden een schaalbare trainingsoplossing die meegroeit met je teams. Zo kunnen je mensen continu nieuwe vaardigheden leren en zich blijven ontwikkelen.

Plan een demo

Als het aankomt op het leren van nieuwe vaardigheden op het werk en het volgen van trainingsprogramma's voor werknemers, is elk type student anders. Sommige mensen geven de voorkeur aan lineair leren, anderen aan niet-lineair leren. Sommigen blinken uit door te luisteren naar een leraar in de klas en de informatie van A tot Z te absorberen, anderen gedijen bij een leerproces dat niet noodzakelijk een vast, voorgeprogrammeerd pad volgt maar dynamisch, interactief en intuïtief is. Nu we de toekomst van werk tegemoet gaan, neemt de behoefte aan flexibele en efficiënte leerstrategieën toe. Dus als we kijken naar lineair versus niet-lineair leren, wat is dan de meest effectieve aanpak?

INHOUD

 1. Wat is lineair leren?
 2. Voorbeelden van lineair leren
 3. Wat is niet-lineair leren?
 4. Voorbeelden van niet-lineair leren
 5. Lineair vs. niet-lineair leren
 6. Conclusie

1. Wat is lineair leren?

Lineair onderwijs betekent gewoon dat het cursusmateriaal is opgedeeld in een aantal stappen - hoofdstukken, modules, video's - die in een vaste volgorde worden aangeboden. Les twee volgt na les één, terwijl de moeilijkheidsgraad of complexiteit geleidelijk toeneemt naarmate je vordert. Net als op school zien we bij lineair leren op het werk een klassieke leraar/leerling-benadering: de leraar geeft expliciete instructies en dringt de inhoud op, terwijl de leerling moeite doet om alles in zich op te nemen. De manier waarop een nieuwe vaardigheid wordt verworven of verbeterd is door te onthouden wat 'juist' is, door te oefenen en door herhaling. De perceptie is dat door dezelfde, lineaire route te volgen, iedereen die het trainingsprogramma volgt op hetzelfde moment dezelfde kennis zal hebben.

2. Voorbeelden van lineair leren

Stel je voor dat je op een olieplatform werkt. In zo'n veiligheidskritische omgeving is het toepassen van de lineaire leermethode waarschijnlijk de beste manier. Wanneer je met complexe machines en chemicaliën werkt, moet je precies weten welke stappen je moet volgen in een gevaarlijke situatie: je moet volledig begrijpen dat je handelingen allemaal een kwestie van oorzaak en gevolg zijn. Het heeft geen zin om te leren hoe je een brand blust als je nooit hebt geleerd hoe je kunt voorkomen dat je brand veroorzaakt. Natuurlijk kun je je creatieve ideeën over het verminderen van veiligheidsrisico's op het werk delen, maar in een omgeving waar strenge regels en voorschriften gelden, is de intuïtieve, niet-lineaire leermethode waarschijnlijk niet de slimste aanpak. Er zijn een aantal voorbeelden in de geschiedenis die laten zien dat het vreselijk mis kan gaan als mensen wordt geleerd om verschillende paden te volgen, gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren en creativiteit om een probleem op te lossen.

Voordelen van lineair leren

 • Lineair leren biedt leerlingen een duidelijke richting
 • Lineair leren is gestructureerd en georganiseerd
 • Lineair leren is een 'veilige' route, vooral in werkomgevingen waar strikte regels gelden en mensen weloverwogen beslissingen moeten nemen
 • De impact van lineair leren is vrij gemakkelijk te meten (examens, meerkeuzevragen, beoordelingen, enz.)

Nadelen van lineair leren

 • Lineair leren houdt nauwelijks rekening met de individuele behoeften, talenten en interesses van leerlingen
 • Lineair leren biedt geen ruimte voor creativiteit en initiatief
 • Lineair leren veronderstelt dat alle leerlingen op een ordelijke en opeenvolgende manier vooruitgang boeken, van het ene niveau naar het volgende

3. Wat is niet-lineair leren?

In tegenstelling tot de lineaire leerroute is er de adaptieve of niet-lineaire leermethode. Hier is er geen vast, voorgeprogrammeerd pad of schema dat voor iedereen hetzelfde is. Leerlingen volgen verschillende paden en benaderingen, gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren, talenten en vaardigheidsniveau. Het omarmt het idee van een groeimindset, waarbij mensen worden gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen, ervan overtuigd zijn dat ze alles kunnen leren wat ze willen en dat hun inspanningen en houding hun capaciteiten bepalen.

Met de niet-lineaire leerbenadering wordt inhoud niet langer 'geduwd' door de leerkracht zonder rekening te houden met wat leerlingen willen doen of weten (de lineaire manier). In plaats daarvan worden leerlingen in staat gesteld om informatie te 'trekken' die voor hen op een bepaald moment relevant is. In plaats van een boek of module van A tot Z af te werken, wordt de voortgang bepaald op basis van de resultaten of ervaringen met een vorige taak, les of opdracht. Het is een methode die conceptueel, creatief en tot nadenken stemt, inclusief dialoog met medeleerlingen, experimenteren en het verwerken van kennis zonder de noodzaak van traditionele machtsverhoudingen, zoals die tussen leraar en leerling. Flipping the classroom - waarbij leerlingen de inhoud privé bestuderen en gefaciliteerde sessies gebruiken om theorie met praktijk te verbinden - is de eerste stap in de richting van deze benadering.

Naar onze mening zal gestructureerd leren, met sterke personalisatie voor wat je nodig hebt en waar je staat in termen van vaardigheidsniveau, leiden tot effectief en efficiënt, niet-lineair leren.

Jelle Tromp, Chief Learning Officer bij Lepaya

4. Voorbeelden van niet-lineair leren

Laten we eens kijken naar de manier waarop we een nieuwe taal leren. Dit is typisch een proces dat op een niet-lineaire manier verloopt. Stel, je bent een paar keer op vakantie geweest naar Spanje en je wilt je graag kunnen uitdrukken in het Spaans. Een van de eerste stappen hierbij is dat je waarschijnlijk een online cursus of een leerboek koopt, maar in plaats van de basisgrammaticaregels te proppen, zul je waarschijnlijk eerst door de hoofdstukken of modules bladeren waar je basisidiomen leert die je in het dagelijks leven kunt toepassen: terwijl je naar een restaurant of de supermarkt gaat. Je begint de uitspraak te leren door lokale mensen na te doen, mee te zingen met een hit op de radio, een Spaanse soap te kijken, te experimenteren en fouten te maken. Af en toe ga je terug naar je tekstboek om meer te weten te komen over het technische gedeelte, zoals het vervoegen van werkwoorden.

Wat je kiest om te leren hangt ook af van de situatie. Verhuis je naar Spanje omdat je een baan aangeboden hebt gekregen bij een lokaal bedrijf? Dan wil je misschien investeren in een zakelijke taaltraining. Ga je er alleen op vakantie naartoe? Dan kom je al een heel eind als je informeel Spaans leert. Met andere woorden, niet-lineair leren heeft geen duidelijk begin en einde, maar is een doorlopend proces: dynamisch, altijd in ontwikkeling, intuïtief en geschikt voor persoonlijke doeleinden.

leren op het werk

Voordelen van niet-lineair leren

 • Niet-lineair leren creëert een flexibele, open en speelse omgeving
 • Niet-lineair leren stimuleert een groeimindset
 • Met niet-lineair leren kun je eerst interessante onderwerpen uitkiezen en dan diep in het onderwerp duiken (of omgekeerd) - wat het beste bij je doel past.
 • Niet-lineair leren is een efficiënte methode voor het vergroten van aanpasbare en flexibele kennis
 • Niet-lineair leren stelt leerlingen in staat om ervaringen te delen, feedback te geven en hun leerervaringen te bespreken - een bewezen manier om informatie sneller te laten beklijven.

Nadelen van niet-lineair leren

 • Bij niet-lineair leren ontbreekt een duidelijke volgorde of opeenvolging, wat sommige mensen chaotisch of ongestructureerd vinden
 • Niet-lineair leren betekent af en toe vastlopen, en niets verslechtert het leerenthousiasme meer dan een gebrek aan vooruitgang. Veel meer dan bij lineair leren moeten begeleiders de moed erin houden

5. Lineair vs. niet-lineair leren

Wij mensen hebben de neiging om naar de wereld te kijken in termen van oorzaak en gevolg: A gebeurt door B en B gebeurt door C. We passen causaliteit toe op elk deel van ons leven omdat we zo makkelijker door de complexe wereld om ons heen kunnen navigeren. Het nadeel van causaliteit is dat sommige processen gewoon niet in het plaatje passen. Die processen zijn van nature niet-lineair. Ze volgen geen lineair pad van A via B naar C.

Nu we de toekomst van werk tegemoet gaan, wordt lineair leren als onderwijsstrategie steeds meer op de proef gesteld. We worden geconfronteerd met enorme veranderingen op de arbeidsmarkt: de gig economy (kortlopende contracten en freelance werk in plaats van vaste banen) neemt toe, bedrijven hebben te maken met een hoog personeelsverloop en het aantal vacatures in Nederland bereikte dit jaar een recordhoogte. Door de snelle mondiale en technologische ontwikkelingen ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen zich razendsnel. Dit vereist een andere kijk op leiderschapsstijlen en vaardigheden omdat de manier waarop we samenwerken, communiceren en onszelf ontwikkelen op het werk verandert. Wendbaarheid, flexibiliteit en digitalisering zijn de norm geworden en de behoefte aan een meer divers en inclusief personeelsbestand is groot.

60% van de wereldwijde beroepsbevolking gelooft dat maar weinig mensen in de toekomst een stabiele, langdurige baan zullen hebben.

PwC Personeel van de Toekomst wereldwijde enquête

Met dat alles in het achterhoofd kunnen we gerust stellen dat lineair leren op het werk de flexibiliteit en beweeglijkheid mist om nieuwe vaardigheden snel en efficiënt genoeg aan te leren om gelijke tred te houden met al deze veranderingen. Omdat onze loopbanen zich op een niet-lineaire manier ontwikkelen, hebben we ook niet-lineaire leerstrategieën nodig op het werk. Dit betekent echter niet dat het bijscholingsproces chaotisch en willekeurig moet zijn: zelfs niet-lineaire methoden kunnen op een gestructureerde, programmatische manier plaatsvinden.

Bij Lepaya geloven we niet per se in een 'goede' of een 'verkeerde' manier. Daarom gebruiken we verschillende leermethoden om professionals te helpen een nieuwe vaardigheid op te pikken, ook afhankelijk van de carrièrefase waarin ze zich bevinden (van starter tot eerste leider). De nood is hoog en de tijd is kort, dus we proberen zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn in hoe we mensen bijscholen door een duidelijke en gestructureerde aanpak toe te passen: Leren-PraktijkToepassen, met een reeks kleinere stappen binnen elk daarvan. Dit klinkt misschien als een lineair leerproces, maar dat is het niet. Alle leerlingen zijn anders en hebben daarom andere behoeften. Het toverwoord is daarom personalisatie. We richten ons op twee perspectieven:

 • Wat heeft de werknemer nu nodig? We zorgen ervoor dat we de vaardigheden aanbieden die het meest praktisch zijn en morgen kunnen worden toegepast. Hoe vaak hebben we geen training gevolgd die geweldig was, maar moeilijk om direct toe te passen? Precies. Daarom doen we niet aan scrap learning.
 • Hoe ver is de medewerker nu met deze vaardigheid? Is er al een goed begrip en heeft iemand alleen nog maar oefening nodig? Of is men zich nog niet bewust van de rijkdom van de vaardigheid in het algemeen? Om efficiënt te zijn, spelen we in op deze behoeften en creëren we feedbacklussen, omdat een dieper bewustzijn soms leidt tot nieuwe behoeften.

Conclusie

Elk type leerling is anders en heeft andere verwachtingen over zijn of haar leerervaring. Leren kan vele vormen aannemen. Er is geen goede of verkeerde manier. Maar zoals Socrates ooit zei: "één ding is door de tijd heen constant gebleven: alle leerlingen willen plezier hebben en alle leerlingen willen vrijheid tijdens het leerproces." Een gestructureerde maar persoonlijke, dynamische aanpak houdt mensen betrokken. Het speelt een belangrijke rol in het behouden van mensen en het klaarstomen van uw bedrijf voor een veranderende wereld.

Als je meer wilt weten over Lepaya en onze Power Skills-training voor werknemers, neem dan zeker contact op!

Bereiken

Lepaya Afbeelding

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van Power Skills trainingen die online en offline leren combineert. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 met het idee dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste vaardigheid, organisaties productiever maakt. Lepaya heeft inmiddels duizenden medewerkers succesvol getraind.

Meer lezen

Quiz Leiderschapsstijl

Je zit in een Zoom-vergadering met nieuwe teamleden. Hoe presenteer je jezelf?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
 Je moet een teamlid confronteren omdat hij of zij een belangrijke deadline heeft gemist. Hoe benader je die persoon?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Je plant de bedrijfsstrategie voor het nieuwe jaar. Zul je:

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Je bent gevraagd om het volgende teamevenement te organiseren. Wat staat er op het programma?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Hoe pak je een probleem op het werk aan?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
In welk type bedrijf of bedrijfstak voel je je het meest thuis?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
 Wat beschrijft jouw leiderschapsstijl het best?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Lepaya Afbeelding
Quiz Leiderschapsstijl
Welk citaat raakt jou het meest?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Wat maakt jou een geweldige leider?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Wat is je zwakke plek?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Quiz Leiderschapsstijl
Welke persoonlijkheidskenmerken zijn volgens jou het meest effectief voor een leider?

(Zorg ervoor dat u slechts één antwoord per vraag aankruist)

Kies een antwoord

Afbeelding vraag
Aap
EEN MONKEY

Uw leiderschapsstijl is: Democratisch

BESCHRIJVING: Apen hebben fascinerende, complexe sociale structuren en hiërarchieën die te maken hebben met besluitvorming, communicatie en conflictoplossing. Makaken, bijvoorbeeld, staan bekend om hun 'meerderheid eerst'-benadering wanneer ze beslissen waar ze naar voedsel gaan zoeken. Ze komen met verschillende suggesties, bereiken een consensus en volgen dan de aap met de meeste volgelingen: ongeacht zijn leeftijd of status. Dit is een voorbeeld van een democratische leiderschapsstijl. Democratische leiders laten ieders stem horen. Ze houden rekening met de ideeën en inzichten van hun teamleden en geven hen de kans om hun sterke punten te tonen en hun kennis te delen. Deze leiderschapsstijl stimuleert participatie, teamwerk en persoonlijke verantwoordelijkheid, wat leidt tot een grotere betrokkenheid van werknemers, behoud van personeel en tevredenheid op de werkplek, omdat mensen zich gesterkt en gewaardeerd voelen.

STRENGHTS: Je bent creatief, stimulerend, innovatief, empowerend, samenwerkingsgericht en energiek.

UITDAGINGEN: Als democratisch leider kun je te maken krijgen met een risico op inefficiëntie omdat het langer duurt om tot een wederzijdse consensus te komen. Ook heeft deze populaire leiderschapsstijl enigszins te lijden onder de nieuwe, hybride werkplek vanwege het gebrek aan spontane ontmoetingen op kantoor.

WERKT GOED IN: Startups, Scale-ups, de creatieve industrie & kennisindustrieën

AANBEVELING: Lepaya training om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen: Samenwerken & Invloed, Verhalen vertellen, Analytisch denken

Wil je je team bijscholen? Vraag een GRATIS TEAM SCAN aan!

Paard
EEN PAARD

Jouw leiderschapsstijl is: Coachend

OMSCHRIJVING: Als je naar paarden in het wild kijkt, zie je dat de leidmerrie de anderen in een bepaalde richting leidt en het tempo bepaalt. Als een jonger paard de veiligheid van de kudde in gevaar brengt of afdwaalt, wordt het zachtjes en geduldig gecorrigeerd door de volwassen paarden en wordt geleerd welk gedrag de voorkeur verdient. Begeleiding geven, constructieve feedback delen, anderen helpen van hun fouten te leren en hun vaardigheden te verbeteren: dit zijn allemaal typische eigenschappen van een coachende leider. Coachende leiders geloven in het identificeren en koesteren van de individuele sterke punten van werknemers, zodat ze hun ware potentieel kunnen ontwikkelen en bereiken en kunnen bijdragen aan het succes en de eenheid van het team. Bij deze leiders draait alles om wederzijds respect, individuele groei op lange termijn, medeleven en communicatie in twee richtingen.

STRENGHTS: Je bent ondersteunend, geduldig, loyaal, authentiek, medelevend, betrouwbaar, inclusief.

UITDAGINGEN: Coachende leiders streven naar succes op lange termijn in plaats van snelle successen. Dat vraagt veel inzet en energie, en het kan lang duren voordat je resultaten ziet. Een andere uitdaging voor jou als coachend leider is dat je je misschien meer richt op individuele ontwikkeling dan op teamdoelen, en dat je de neiging hebt om te veel betrokken te raken bij dagelijkse taken en micromanagement.

WERKT GOED IN: Consulting, Verkoop & Marketing, Onderwijs 

AANBEVELING:Lepaya training om jouw leiderschapsstijl te ontwikkelen: Veerkracht, Analytisch denken en Eigenaarschap nemen

Wil je je team bijscholen? Vraag een GRATIS TEAM SCAN aan!

Adelaar
EEN ENGEL

Jouw leiderschapsstijl is: Transformationeel

OMSCHRIJVING: De adelaar staat bekend om zijn vermogen om hoog boven het landschap te zweven, zijn scherpe zicht en heldere focus waarmee hij prooien van grote afstanden kan spotten. Deze krachtige vogel voedt zijn jongen zorgvuldig op en leert hen de vaardigheden die ze nodig hebben voordat ze hun vleugels spreiden en hun nest verlaten. Deze beeldspraak wordt vaak gebruikt om het vermogen van de transformationele leider weer te geven om het grote geheel te zien en anderen te inspireren om te werken aan de doelen van de organisatie. Eén van de andere sleutelaspecten van transformationeel leiderschap is dat het het belang benadrukt van het in staat stellen van anderen om zelf succesvol te zijn, waardoor hun teams boven verwachting kunnen presteren. Ze creëren meestal een inspirerende en motiverende sfeer, bieden individuele ondersteuning en dagen hun team uit om altijd naar de hemel te reiken.

STRENGHTS: Je bent zelfverzekerd, moedig, onverschrokken, analytisch, inspirerend, visionair.

UITDAGINGEN: Je kunt dominant zijn en de neiging hebben om je te concentreren op het grotere geheel, wat kan leiden tot een gebrek aan aandacht voor details. Omdat je een hoogvlieger bent, stel je hoge eisen aan jezelf. Je kunt echter ook veeleisend zijn voor je team. Pas op dat je geen werkomgeving creëert die onder hoge druk staat, want dat kan ertoe leiden dat medewerkers het gevoel krijgen dat ze het niet kunnen bijbenen.

WERKT GOED IN: Agile bedrijven die buiten de gebaande paden denken en een gedeelde visie vereisen, zoals start-ups, de tech-industrie, design & media

AANBEVELING: Lepaya-training om jouw leiderschapsstijl te ontwikkelen: Versterkend leiderschap, Samenwerking en invloed, Diversiteit en inclusie

Wil je je team bijscholen? Vraag een GRATIS TEAM SCAN aan!

Olifant
EEN OLIFANT

Jouw leiderschapsstijl is: Dienstbaar

OMSCHRIJVING: Olifanten zijn zeer intelligente en sociale wezens. Ze leven in hechte familiegroepen die vertrouwen op communicatie en samenwerking. Het beeld van de matriarch die de kudde leidt op zoek naar water en voedsel is een geweldige metafoor voor managers die graag het goede voorbeeld geven zonder hun persoonlijke ambities voorop te stellen. Dit is gebruikelijk bij de dienende leiderschapsstijl. Hier is je primaire rol als leider het dienen van je teamleden door hen te bekrachtigen, hun groei en ontwikkeling te ondersteunen en een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Een dienend leider benadrukt samenwerking en inclusiviteit en probeert een cultuur van vertrouwen, empathie en respect te creëren. Met hun kalme en vaste houding richten ze zich op het opbouwen van solide relaties met hun team, luisteren ze naar hun behoeften en zorgen en werken ze op een emotioneel intelligente manier samen om gezamenlijke doelen te bereiken.

STRENGHTS: Je bent begripvol, kalm, vastberaden, verantwoordelijk, toegewijd en geeft graag het goede voorbeeld.

UITDAGINGEN: Als dienend leider ben je soms zo gefocust op het welzijn van anderen dat je geneigd bent je eigen behoeften en verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen. Dit kan uiteindelijk leiden tot stress en kan besluitvormingsprocessen vertragen. Je vindt het misschien ook moeilijk om anderen te confronteren en hen verantwoordelijk te houden voor hun daden.

WERKT GOED IN: Dienstverlenende sector & non-profitorganisaties

AANBEVELING: Lepaya training om jouw leiderschapsstijl te ontwikkelen: Veerkracht, Verhalen vertellen, Eigenaarschap nemen

Wil je je team bijscholen? Vraag een GRATIS TEAM SCAN aan!

Hond
EEN HOND

Jouw leiderschapsstijl is: Affiliatief

BESCHRIJVING: Honden staan bekend om hun loyaliteit, eerlijkheid en hun vermogen om emotionele steun te bieden. Ze zijn meestal extravert en vol energie. Je zult merken dat deze kenmerken vergelijkbaar zijn met die van een affiliatieve leider. Het belangrijkste doel van dit soort leiders is om een bedrijfscultuur te creëren die positief en dynamisch is. Het is een benadering waarbij de mens centraal staat en die vooral jongere generaties aanspreekt, omdat geluk, doelgerichtheid en het gevoel deel uit te maken van een stam op het werk hoog in het vaandel staan. Deze leiders vieren successen met hun teams en moedigen creatief denken aan. Als affiliatieve leider bevorder je graag een cultuur van teamwerk en inclusiviteit. Je bent open in je communicatie en streeft ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gesteund voelt. Je hecht ook waarde aan persoonlijke groei en ontwikkeling en moedigt je team aan om eigenaar te zijn van hun eigen carrièrepad.

STRENGHTS: Je bent flexibel, rustig, positief, dynamisch, empathisch, inclusief en betrouwbaar.

UITDAGINGEN: Aangezien je veel waarde hecht aan een positieve en harmonieuze sfeer binnen je team, kan het aanpakken van complexe situaties een probleem worden als je je te veel richt op het vermijden van conflicten en negatieve feedback. Dit kan de productiviteit verlagen, leiden tot onderpresteren en de organisatiedoelen uit het oog verliezen. 

WERKT GOED IN: Servicegerichte industrieën zoals horeca, gezondheidszorg, detailhandel, banken en verzekeringsmaatschappijen 

AANBEVELING: Lepaya training om jouw leiderschapsstijl te ontwikkelen: Eigenaarschap nemen, Samenwerking & Invloed, Veerkracht

Wil je je team bijscholen? Vraag een GRATIS TEAM SCAN aan!

Herkansing Quiz
Hartelijk dank! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.